Ré Nua

Baile nua do Chomharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne

Tá foireann Chomharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne ag bogadh go dtí na hoifigí nua sa Lárionad Forbartha LánGhaeilge i mBaile an Fheirtéaraigh an tseachtain seo. Lá cheiliúrtha i stair an Chomharchumainn.  Foirgneamh réamhdhéanta ab ea na seana-oifigí a tógadh i 1967.

Is tráthúil gur thárla an bogadh sa tseachtain chéanna gur fógraíodh gur bronnadh an conradh ar an gComharchumann mar Cheanneagraíocht d’Fhorbairt Plean Teanga do cheantar Chiarraí Thiar. Is é seachadadh na teanga go dtí an chéad ghlúin eile príomhaidhm an ionaid nua. Is ag tógaint ar an obair atá á déanamh le blianta fada a bheifear agus Plean Teanga á chur le chéile i gcomhar leis na pobail ó Dhún Chaoin go Clochán Bhréanainn is Lios Póil agus le  hÚdarás na Gaeltachta

Chomh maith le hoifigí an Chomharchumainn, tá Ionad Tacaíochta Teaghlaigh mar a mbeidh seirbhísí Naíonra,  Naíolanna agus aonaid  fhiontraíochta de chuid Údarás na Gaeltachta. Beidh seirbhisí ar ardchaighdeán ar fáil do mhuintir na háite ina bpobal féin.

Tá an t-ionad seo comhmhaoinithe ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, ag Údarás na Gaeltachta agus ag an gComharchumann féin.

 “Táimid fíorbhuíoch do Údarás na Gaeltachta agus don Roinn Ealaíon Oidhreachta agus Gaeltachta a thacaigh go mór leis an  fhorbairt seo ó thús” a deir Tomás Mac Gearailt, Cathaoirleach, Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne.

Beidh Lá Oscailte againn do phobal na háite go luath san bhliain nua.

Breis eolais:  Gearóid Ó Brosnacháin, Bainisteoir  066 9156100 nó gb@cfcd.ie

www.oidhreacht.ie