Cúis díomá

Ba chúis díomá é d’Oidhreacht Chorca Dhuibhne agus don gComharchumann a chlos go bhfuil an Coimisinéar Teanga, Seán Ó Cuirreáin, ag éirí as a phost. Fear stuama, éifeachtach is ea Seán a dhein sárobair le hocht mbliana ar son Phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta. Deir Séan go hionraic nach raibh 2012 go maith maidir le cur chun cinn na Gaeilge sa státchóras – pleananna reachtúla teangan ligthe in éag agus a thuilleadh as dáta le breis agus 3 bliana agus an méid sin anuas ar bhuillí tubaisteacha eile don dteanga le tamall de bhlianta anuas. Tá cearta teanga phobal na Gaeltachta fé Acht na dTeangacha Oifigiúla seanaphléite. Tá siad á sárú laistigh d’oifigí Stáit. Caithfear freastal orthu. Beidh ar fhostaithe an Stáit a bheith sásta freastal orainn i nGaeilge - gan leithscéal - agus caithfear a chinntiú go bhfuil dóthain foirne le cumas sa Ghaeilge sa chóras riaracháin poiblí. Caithfear leanúint le sárobair an Chuirreánaigh chun go mbeidh pobal Gaeltachta láidir againn sna blianta atá romhainn. Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne/Oidhreacht Chorca Dhuibhne Baile an Fheirtéaraigh Trá Lí 066 9156100 eolas@cfcd.ie Download DocumentDownload Attachment:
Preasráiteas PDF.pdf