Foilseacháin / Publications

Tá Oidhreacht Chorca Dhuibhne i mbun foilsitheoireachta ar shaothar taighde, seandálaíochta, litríochta, staire agus béaloidis ó céadbunaíodh í sa bhliain 1980. Cuireadh na foilseacháin seo ar fad i gcrích i gcomhar le húdair áitiúla Chorca Dhuibhne agus le hinstitiúidí oideachais agus cultúir ar fud na hÉireann. Is féidir ceann ar bith desna foilseacháin seo a cheannach ó Oifig Oidhreacht Chorca Dhuibhne i mBaile an Fheirtéaraigh: ag 066 9156100 nó ag eolas@cfcd.ie nó is féidir ceann ar bith a cheannach ar líne ag www.oidhreacht.ie

Listed below are the works published in Irish, English and in a bilingual format by the Irish Language and cultural organisation of West Kerry, Oidhreacht Chorca Dhuibhne, based in Ballyferriter, which has been in existence since 1980. Included among the publications are works on archaeology, flora, folklore, the traditional art forms including storytelling, history and new Irish writing. Books may be ordered from the office of Oidhreacht Chorca Dhuibhne at Ballyferriter, 066 9156100 or eolas@cfcd.ie or may be purchased on line.

Your shopping cart is empty

Cluiche Cuimhne - Memory Game

Praghas / Price: €10More

Agallaimh Bheirte, Lúibíní, Ceapóga is Amhráin Saothar

Praghas / Price: €25More

Ardaigh an Laiste Amhráin & Rannta don Aos Óg

Praghas / Price: €10More

ORLA UAN AGUS NA SPIDEOGA

Praghas / Price: €10More

ORLA UAN AR SCOIL (2016)

Praghas / Price: €10More

ORLA UAN

Praghas / Price: €10More

SICÍN MISE GO SONA SÁSTA (2014)

Praghas / Price: €10More

Beir mo Dhúthracht

Praghas / Price: €15More

Téanam go Min Aird

Praghas / Price: €20More

SEODA (2013)

Praghas / Price: €10More

Coiglímis an Tine

Praghas / Price: €20More

Tídil Eidil Éró

Praghas / Price: €25More

An Cosán Bán

Praghas / Price: €15More

Labharfad Leat

Praghas / Price: €5More

Céad Bliain

Praghas / Price: €20More

Scéilín ó Bhéilín

Praghas / Price: €20More

Bun a’Bhaile

Praghas / Price: €10More

Rabhlaí Rabhlaí

Praghas / Price: €20More

Flora Corca Dhuibhne

Praghas / Price: €15More

Clocha Oghaim Chorca Dhuibhne

Praghas / Price: €5More

Treoir Guide - Doncha Ó Conchúir

Praghas / Price: €3More

Suirbhé Seandálaíochta Chorca Dhuibhne (1986)

Praghas / Price: €50More