8. Irish Conversation Course (Advanced & Higher Intermediate Levels) 13th – 18th August 2018.

Costas / Cost €260

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 20ú Iúil 2018

Final date of application 20th July 2018

Cúrsa Gaeilge iad seo do dhaoine a bhfuil cumas maith cainte acu cheana féin agus a bhfuil leibhéal maith líofachta bainte amach acu.  Tabharfar deis dóibh sa dianchúrsa comhrá cur leis an bhfoclóir atá acu, lena gcuid líofachta agus lena ngreim ar struchtúir na teanga.  This course is for those whose understanding of Irish is already good, whose spoken Irish is quite fluent and who wish to improve their vocabulary, fluency and knowledge of the language.

(Completed)