5b. Irish Language Course Intermediate on line: 17-21 August 2020

Costas/Cost:  €150

Dáta/Date:  17-21 Lúnasa/August

Dáta deireanach le haghaidh iarrataisí/Applications by:  7 Lúnasa/7th August

Cúrsa Gaeilge é seo do dhaoine a bhfuil cumas cainte cuíosach maith acu cheana féin agus a bhfuil leibhéal tuisceana maith bainte amach acu.  Tabharfar deis dóibh sa chúrsa seo cur leis an bhfoclóir atá acu, lena gcuid líofachta agus lena ngreim ar struchtúir na teanga.  

This course is for those whose understanding of Irish is already satisfactory, whose spoken Irish is quite fluent and who wish to improve their vocabulary, fluency and knowledge of the language.

Download Brochure

Postponed