5a: Irish Language Course for Post Beginners on line: 17 - 21 August 2020

Costas/Cost: €150

Dáta/Date:  17-21 Lúnasa/August

Dáta deireanach le haghaidh iarrataisí/Applications by:  7 Lúnasa/7th August

Cúrsa é seo do dhaoine a bhfuil cúrsa nó dhó do Thosnaitheoirí déanta acu nó a bhfuil Gaeilge acu ón scoil atá meirgeach go maith.  Tá ar a gcumas comhrá an-ghairid/cuíosach maith a bheith acu ach le foclóir atá teoranta go maith.

This course is for learners (i) who have completed one or more intensive courses for beginners (TEG Level A1/A2) or (ii) who have Irish from school but who lack practice and whose vocabulary and communication skills need to be developed.

Download Brochure

Postponed