Irish Language Courses for Adults 2017

Oidhreacht Chorca Dhuibhne is pleased to announce the publication of the Programme of Irish Language & Heritage Courses for Adults 2017.  There is a range of courses to suit the Irish Language learner and speaker at all levels, from complete beginner to fluent speaker.  Specialist courses are available on request.  We would like to thank those who support our courses from year to year and to encourage others to join us for a range of Irish Language, Heritage & Activity Courses in Ballyferriter in the Dingle Peninsula, Co. Kerry.  A few reminders:

  • Please register for your course of choice as soon as possible.  Full fee is payable on registration. 
  • You may register on line at www.oidhreacht.ie and a €2 booking fee applies
  • Please book your accommodation as early as possible and confirm with a deposit.
  • Week long courses run from 9.30 on Monday morning until midday on Saturday

Further Information:  eolas@cfcd.ie; (353) 0 66 915 6100

Course Programme 2017

1. Gearrchúrsa Cruinnis sa Ghaeilge: 17-18 February 2017

Costas: €110

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 20ú Eanáir 2017

Final date of application 20th January 2017

Pléifear litriú, ceisteanna cruinnis agus gramadaí agus cúrsaí eile a bhaineann le háiseanna don té atá ag scríobh nó ag teagasc na Gaeilge.  Ní mór do rannpháirtithe a bheith líofa go maith sa Ghaeilge. / Participants, who need to be quite fluent in Irish will write/correct/proofread sample material, discuss matters arising and some helpful resources/tools available to teachers, translators etc.

N.B.  Fáilte is fiche roimh mholtaí fé ábhar an chúrsa seo i scríbhinn, ós na rannpháirtithe,  mar chuid den iarratas.

NOT FOUND

2. Irish Language, Local History & Folklore 19th – 21st April 2017

Costas/Cost: €185

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 31ú Márta 2017.

Final date of application 31st March 2017.

Cúrsa 3 lá ina mbeidh ranganna Gaeilge chomh maith le cainteanna ar ghnéithe de stair, de sheanchas agus de bhéaloideas Chorca Dhuibhne. Líofacht áirithe ag teastáil/ Irish Language Classes with illustrated talks (and walks) on the local history and folklore of Corca Dhuibhne. Participants need to be quite fluent.  

NOT FOUND

3. Irish Language & Activity Weekend for Families 21st – 23rd April 2017

Costas ag brath ar rannpháirtithe / Cost depending on number of participants.

Fully Booked

4. Irish Language & Guided Heritage Walks 28th April-1st May 2017

Costas /Cost: €185

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 14ú Aibreán 2017.

Final date of application 14th April 2017.

Cúrsa 4 lá ina mbeidh ranganna Gaeilge agus cainteanna sainspéise, chomh maith le siúlóidí oidhreachta, le treoraí, ar chnoc nó dhó de Shliabh Mis.   / Irish Language Classes combined with guided hill walks, archaeological or heritage walks in the hills of West Kerry.

Fully Booked

5. Yoga weekend as Gaeilge 16th-18th June 2017

Costas/Cost: €145

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 2ú Meitheamh 2017

Final date of application 2nd May 2017

Cúrsa ina mbeidh idir 3/4 sheisiún yoga as Gaeilge, do dhaoine a bhfuil taithí éigin acu air, agus caint nó dhó ar bhia folláin lena linn.  Ba chóir go mbeadh rannpháirithe réasúnta líofa / Course will include 3-4 yoga sessions (for those with some experience already), easy walks and a lecture or two on healthy eating. Reasonable fluency in Irish a requirement.

NOT FOUND

6. Irish for Beginners 10th–15th July 2017

Costas/Cost €260

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 30ú Meitheamh 2017

Final date of application 30th June 2017

Cúrsa é seo do dhaoine nach bhfuil aon Ghaeilge acu.  This intensive course is an introduction to the Irish language for those who have never studied the language before.  The emphasis is on giving participants basic communication skills.  This course is not suitable for those who have studied Irish in Primary and/or Post-Primary school in Ireland. (Course equivalent to early stages of TEG Level A1 / European Certificate in Irish).

NOT FOUND

7. Irish for Post Beginners / Intermediate 10th-15th July 2017

Costas/Cost: €260

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 30ú Meitheamh 2017.

Final date of application 30th June 2017.

Cúrsaí iad seo do dhaoine a bhfuil cúrsa nó dhó do Thosnaitheoirí déanta acu nó a bhfuil Gaeilge acu ón scoil atá meirgeach go maith.  Tá ar a gcumas comhrá an-ghairid/cuíosach maith a bheith acu ach le foclóir atá teoranta go maith. 

This course is for learners (i) who have completed one or more intensive courses for beginners (TEG Level A1) or (ii) who have Irish from school but whose vocabulary and communication skills need to be developed and who have lacked practice.  (There is an option to follow the early stages TEG B1 / European Certificate in Irish)

NOT FOUND

8. Irish Conversation Course (Advanced & Higher Intermediate Levels) 14th – 19th August 2017

Costas / Cost €260

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 28ú Iúil 2017

Final date of application 28th July 2017

Cúrsaí Gaeilge iad seo do dhaoine a bhfuil cumas maith cainte acu cheana féin agus a bhfuil leibhéal maith líofachta bainte amach acu.  Tabharfar deis dóibh sa dianchúrsa comhrá cur leis an bhfoclóir atá acu, lena gcuid líofachta agus lean ngreim ar struchtúir na teanga.  This course is for those whose understanding of Irish is already good, whose spoken Irish is quite fluent and who wish to improve their vocabulary, fluency and knowledge of the language.

NOT FOUND

9A. Writing skills / Translation / Grammar course Higher Level 14th – 19th August 2017

Costas/Cost: €260

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 28ú Iúil 2017.

Final date of application 28th July 2017.

Cuirfear béim sa chúrsa seo ar cheartscríobh na Gaeilge ach chomh maith leis sin ar labhairt na Gaeilge, ar ghramadach, ar shaibhriú foclóra, ar scileanna aistriúcháin agus ar áiseanna do cheartscríobh na teanga.  Beidh an cúrsa seo an-oiriúnach do rannpháirtithe a bhfuil Gaeilge labhartha líofa acu nó a bhfuil céim nó cáilíocht bhreise acu sa Ghaeilge ach a mbíonn leisce orthu tabhairt fé scríobh na Gaeilge toisc amhras cruinnis a bheith orthu.  Tabharfar treoir dóibh siúd go mbíonn scríbhneoireacht nó comhfhreagras sa Ghaeilge riachtanach ina gcuid oibre.

N.B.  Fáilte is fiche roimh mholtaí fé ábhar an chúrsa seo i scríbhinn, ós na rannpháirtithe,  mar chuid den iarratas.

NOT FOUND

9B. Writing skills / Grammar course Intermediate Level 14th – 19th August 2017

Costas/Cost: €260

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 28ú Iúil 2017.

Final date of application 28th July 2017.

Cuirfear béim sa chúrsa seo ar cheartscríobh na Gaeilge ach chomh maith leis sin ar labhairt na Gaeilge, ar ghramadach na Gaeilge ach go háirithe.   Beidh an cúrsa seo an-oiriúnach do rannpháirtithe a bhfuil Gaeilge labhartha réasúnta líofa acu ach a mbíonn leisce orthu tabhairt fé scríobh na Gaeilge toisc amhras cruinnis a bheith orthu.  Tabharfar treoir dóibh siúd go mbíonn scríbhneoireacht nó comhfhreagras sa Ghaeilge riachtanach ina gcuid oibre.  Fáilte ar leith roimh mhúinteoirí na Gaeilge a bhfuil fonn orthu a gcuid Gailge scríofa a bheith cruinn ceart.

N.B.  Fáilte is fiche roimh mholtaí fé ábhar an chúrsa seo i scríbhinn, ós na rannpháirtithe,  mar chuid den iarratas.

NOT FOUND

10. Oral fluency in Irish through a study of the literature of Corca Dhuibhne 14th – 19th August 2017

Costas/Cost: €260   

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 28ú Iúil 2017.

Final date of application 28th July 2017.

Cuirfear béim sa chúrsa seo ar scileanna labhartha sa Ghaeilge agus ar shaintréithe chanúint Chorca Dhuibhne. Gheobhaidh rannpháirtithe blaiseadh ann de Ghaelainn Chorca Dhuibhne mar atá i litríocht an cheantair.  Ní mór do rannpháirtithe líofacht mhaith/réasúnta a bheith acu.

N.B.  Fáilte is fiche roimh mholtaí fé ábhar an chúrsa seo i scríbhinn, ós na rannpháirtithe,  mar chuid den iarratas.

NOT FOUND

11. Improve your Written & Oral fluency in Irish (for teachers/students) 14th – 19th August 2017

Costas/Cost: €260

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 28ú Iúil 2017.

Final date of application 28th July 2017.

Díreofar ar theamaí curaclaim ag an mbunleibhéal agus ag an dara leibhéal sa chúrsa seo, ar mhodheolaíochtaí teagaisc agus ar chleachtais mheasúnaithe chomh fada lena mbaineann le teagasc na Gaeilge.   Beidh deis ag múinteoirí óga agus ag mic léinn snas a chur ar a gcuid Gaeilge labhartha agus scríofa le linn na seachtaine.

NOT FOUND