5. Yoga weekend as Gaeilge 15th-17th June 2018.

Costas/Cost: €150

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 11ú Bealtaine 2018

Final date of application 11th May 2018

Cúrsa ina mbeidh idir 3/4 sheisiún yoga as Gaeilge, do dhaoine a bhfuil taithí éigin acu air, agus caint nó dhó ar bhia folláin lena linn.  Ba chóir go mbeadh rannpháirithe réasúnta líofa / Course will include 3-4 yoga sessions (for those with some experience already), easy walks and a lecture or two on healthy eating. Reasonable fluency in Irish a requirement.

(Completed)