Irish Language Courses for Adults 2018

Oidhreacht Chorca Dhuibhne is pleased to announce the publication of the Programme of Irish Language & Heritage Courses for Adults 2018.  There is a range of courses to suit the Irish Language learner and speaker at all levels, from complete beginner to fluent speaker.  Specialist courses are available on request.  We would like to thank those who support our courses from year to year and to encourage others to join us for a range of Irish Language, Heritage & Activity Courses in Ballyferriter in the Dingle Peninsula, Co. Kerry during 2018.  A few reminders:

  • Please register for your course of choice as soon as possible as some course fill up quickly.  Full fee is payable on registration. 
  • You may register on line at www.oidhreacht.ie and a €2 booking fee applies
  • Please book your accommodation in the Ballyferriter area as early as possible and confirm with a deposit.  There is much demand in the area for accommodation in the months of July and August.
  • Week long courses run from 9.30 on Monday morning until midday on Saturday

Further Information:  eolas@cfcd.ie; (353) 0 66 915 6100

Course Programme 2018

1. Gearrchúrsa Cruinnis sa Ghaeilge: 9 - 10 February 2018

Costas: €110

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 19ú Eanáir 2018

Final date of application 19th January 2018

Pléifear litriú, ceisteanna cruinnis agus gramadaí agus cúrsaí eile a bhaineann le háiseanna don té atá ag scríobh nó ag teagasc na Gaeilge.  Ní mór do rannpháirtithe a bheith líofa go maith sa Ghaeilge. / Participants, who need to be quite fluent in Irish will write/correct/proofread sample material, discuss matters arising and some helpful resources/tools available to teachers, translators etc.

N.B.  Fáilte is fiche roimh mholtaí fé ábhar an chúrsa seo i scríbhinn, ós na rannpháirtithe,  mar chuid den iarratas.

Completed

2. Cúrsa Nua do 2018! Oiliúnt Teanga do Mhúinteoirí (Bunscoil & Meánscoil): 12-14 February 2018

Costas/Cost: €185

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 19ú Eanáir 2018

Final Date of Application 19th January 2018

Cúrsa 3 lá ina mbeidh seisiúin phraticiúla dírithe ar scileanna cumarsáide, teagaisc agus scríbhneoireachta an teagascóra sa seomra ranga a fhorbairt.  Díreofar ar chruinneas na foghraíochta agus na gramadaí sa teanga labhartha ag na rannpháirtithe agus pléifear roinnt bealaí praiticiúla chun barra feabhais a chur ar mhúineadh na Gaeilge ag an dá leibhéal.   

Completed

3. Irish Language, Local History & Folklore 11th -13th April 2018.

Costas/Cost: €185

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 2ú Márta 2018.

Final date of application 2nd March 2018.

Cúrsa 3 lá ina mbeidh ranganna Gaeilge chomh maith le cainteanna ar ghnéithe de stair, de sheanchas agus de bhéaloideas Chorca Dhuibhne. Líofacht áirithe ag teastáil/ Irish Language Classes with illustrated talks (and walks) on the local history and folklore of Corca Dhuibhne. Participants need to be quite fluent.  

Completed

4. Irish Language & Guided Heritage Walks 4th – 7th May 2018.

Costas /Cost: €185

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 14ú Aibreán 2018.

Final date of application 14th April 2018.

Cúrsa 4 lá ina mbeidh ranganna Gaeilge agus cainteanna sainspéise, chomh maith le siúlóidí oidhreachta, le treoraí, ar chnoc nó dhó de Shliabh Mis.   / Irish Language Classes combined with guided hill walks, archaeological or heritage walks in the hills of West Kerry.

Completed

5. Yoga weekend as Gaeilge 15th-17th June 2018.

Costas/Cost: €150

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 11ú Bealtaine 2018

Final date of application 11th May 2018

Cúrsa ina mbeidh idir 3/4 sheisiún yoga as Gaeilge, do dhaoine a bhfuil taithí éigin acu air, agus caint nó dhó ar bhia folláin lena linn.  Ba chóir go mbeadh rannpháirithe réasúnta líofa / Course will include 3-4 yoga sessions (for those with some experience already), easy walks and a lecture or two on healthy eating. Reasonable fluency in Irish a requirement.

Completed

6. Irish for Beginners 9th–14th July 2018.

Costas/Cost €260

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 29ú Meitheamh 2018

Final date of application 29th June 2018

Cúrsa é seo do dhaoine nach bhfuil aon Ghaeilge acu.  This intensive course is an introduction to the Irish language for those who have never studied the language before.  The emphasis is on giving participants basic communication skills.  This course is not suitable for those who have studied Irish in Primary and/or Post-Primary school in Ireland. (Course equivalent to early stages of TEG Level A1 / European Certificate in Irish).

Completed

7. Irish for Post Beginners / Intermediate 9th-14th July 2018

Costas/Cost: €260

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 30ú Meitheamh 2018.

Final date of application 30th June 2018.

Cúrsaí iad seo do dhaoine a bhfuil cúrsa nó dhó do Thosnaitheoirí déanta acu nó a bhfuil Gaeilge acu ón scoil atá meirgeach go maith.  Tá ar a gcumas comhrá an-ghairid/cuíosach maith a bheith acu ach le foclóir atá teoranta go maith. 

This course is for learners (i) who have completed one or more intensive courses for beginners (TEG Level A1) or (ii) who have Irish from school but whose vocabulary and communication skills need to be developed and who have lacked practice.  (There is an option to follow the early stages TEG B1 / European Certificate in Irish)

Completed

8. Irish Conversation Course (Advanced & Higher Intermediate Levels) 13th – 18th August 2018.

Costas / Cost €260

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 20ú Iúil 2018

Final date of application 20th July 2018

Cúrsa Gaeilge iad seo do dhaoine a bhfuil cumas maith cainte acu cheana féin agus a bhfuil leibhéal maith líofachta bainte amach acu.  Tabharfar deis dóibh sa dianchúrsa comhrá cur leis an bhfoclóir atá acu, lena gcuid líofachta agus lena ngreim ar struchtúir na teanga.  This course is for those whose understanding of Irish is already good, whose spoken Irish is quite fluent and who wish to improve their vocabulary, fluency and knowledge of the language.

Completed

9. Irish Conversation Course & Singing in the Irish Tradition (Advanced & Higher Intermediate Levels) 13th – 18th August 2018

 Costas / Cost €260

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 20ú Iúil 2018

Final date of application 20th July 2018

    

Cúrsa Gaeilge é seo do dhaoine a bhfuil cumas maith cainte acu cheana féin, a bhfuil leibhéal maith líofachta bainte amach acu agus a bhfuil an-suim acu in Amhránaíocht na Gaeilge.  Tabharfar deis dóibh sa dianchúrsa comhrá, sna seisiúin amhránaíochta agus sna cainteanna ar an dtraidisiún, cur leis an bhfoclóir atá acu, lena gcuid líofachta, lena ngreim ar struchtúir na teanga agus lean stór amhrán chomh maith le tuiscint ar na hamhráin.  This course is for those whose understanding of Irish is already good, whose spoken Irish is quite fluent, who have a particular interest in the singing tradition in South West Munster and who wish to improve their vocabulary, fluency and knowledge of the language as well as learn the songs of Corca Dhuibhne.

Completed

10. Irish Conversation & Grammar Course (Advanced & Higher Intermediate Levels) 13th – 18th August 2018.

Costas / Cost €260

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 20ú Iúil 2018

Final date of application 20th July 2018

Cúrsa Gaeilge é seo do dhaoine a bhfuil cumas maith cainte acu cheana féin, a bhfuil leibhéal maith líofachta bainte amach acu agus a bhfuil suim acu i nGramadach agus i gcruinneas a gcuid Gaeilge.  Tabharfar deis dóibh sa dianchúrsa comhrá cur leis an bhfoclóir atá acu, lena gcuid líofachta agus lena ngreim ar rialacha gramadaí agus struchtúir na teanga.  This course is for those whose understanding of Irish is already good, whose spoken Irish is quite fluent, who have an interest in understanding more grammar and in having an opportunity to ask pertinent questions, and who wish to improve their vocabulary, fluency and knowledge of the language.

Completed

11. Writing skills / Translation / Grammar course Higher Level 13th-18th August 2018.

Costas/Cost: €260

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 20ú Iúil 2018.

Final date of application 20th July 2018.

Cuirfear béim sa chúrsa seo ar cheartscríobh na Gaeilge ach chomh maith leis sin ar labhairt na Gaeilge, ar ghramadach, ar shaibhriú foclóra, ar scileanna aistriúcháin agus ar áiseanna do cheartscríobh na teanga.  Beidh an cúrsa seo an-oiriúnach do rannpháirtithe a bhfuil Gaeilge labhartha líofa acu nó a bhfuil céim nó cáilíocht bhreise acu sa Ghaeilge ach a mbíonn leisce orthu tabhairt fé scríobh na Gaeilge toisc amhras cruinnis a bheith orthu.  Tabharfar treoir dóibh siúd go mbíonn scríbhneoireacht nó comhfhreagras sa Ghaeilge riachtanach ina gcuid oibre.

N.B.  Fáilte is fiche roimh mholtaí fé ábhar an chúrsa seo i scríbhinn, ós na rannpháirtithe,  mar chuid den iarratas.

Completed

12. Oral fluency in Irish through a study of the literature of Corca Dhuibhne 13th-18th August 2018

Costas/Cost: €260   

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 20ú Iúil 2018.

Final date of application 20th July 2018.

Cuirfear béim sa chúrsa seo ar scileanna labhartha sa Ghaeilge agus ar shaintréithe chanúint Chorca Dhuibhne. Gheobhaidh rannpháirtithe blaiseadh ann de Ghaelainn Chorca Dhuibhne mar atá i litríocht an cheantair.  Ní mór do rannpháirtithe líofacht mhaith/réasúnta a bheith acu.

N.B.  Fáilte is fiche roimh mholtaí fé ábhar an chúrsa seo i scríbhinn, ós na rannpháirtithe,  mar chuid den iarratas.

Completed