3. Cúrsa Gaeilge ar líne / Irish Language Class on line 6ú - 10ú Aibreán/April 2021

10.00 – 12.00 GMT

Glantosnaitheoirí / Complete Beginners

Ní mór 10 rannpháirtí a bheith sa rang / A minimum of ten participants required. Dáta deiridh le haghaidh iarratais 12ú Feabhra / Final date of application 12th February 2021

06/04/2021 - 10/04/2021: Vacancies