An Ceol, An Rince & An Amhránaíocht

  • Scéim Chónaitheach don Amhránaí ar an Sean-nós: Tá Amhránaí Cónaitheach ag obair i mbunscoileanna agus i meánscoileanna Chorca Dhuibhne le tamall de bhlianta agus é i mbun an cheoil a thabhairt don chéad ghlúin eile d’amhránaithe óga Chorca Dhuibhne.
  • Foilsíodh an pacáiste amhránaíochta dar teideal Tídil Eidil Éro sa bhliain 2009 i gcomhar leis an Aonad Forbartha Curaclaim, Coláiste Mhuire gan Smál, Ollscoil Luimnigh.  Amhránaithe óga Chorca Dhuibhne atá páirteach i dtaifead na nAmhrán ar an Sean-nós is mó atá ag pobal Chorca Dhuibhne.
  • Ceardlanna Amhránaíochta do dhaoine fásta is do dhaoine óga a eagrú agus tacaíocht a thabhairt d’ócáidí pobail is dosna féilte áitiúla, Scoil Cheoil an Earraigh, Baile an Fheirtéaraigh, mar shampla. Leanfar le bheith ag cur le stór amhrán amhránaithe an cheantair agus le hamhránaithe nua a thabhairt chun cinn agus iad a chur i dtreo Chomórtaisí an Oireachtais.
  • Féile na nÓg: Tugtar deis d’amhránaithe óga Chorca Dhuibhne dul ar stáitse sa bhFómhar agus a gcuid amhrán a chur i láthair an phobail.  Spreagtar cuid dosna leanaí dul ar aghaidh go dtí comórtaisí amhránaíochta an Oireachtais.
  • Club Ceoil:  Cuirtear ranganna ceoil ar fáil don aos óg. Is fiú a oiread deiseanna agus is féidir a thabhairt dosna daoine óga a gcuid ceoil a chleachtadh go neamhfhoirmeálta. Bíonn na ceoltóirí páirteach in ócáidí pobail agus tá súil go dtiocfaidh banna ceoil chun cinn de réir a chéile.
  • Ceardlanna Rince Seite;  Deintear iadsan a reáchtáil ó am go chéile. Cuireann an rince go mór le saol sóisialta an phobail.
  • Tugtar ana-thacaíocht d’fhéilte is d’imeachtaí sa cheantar a chuireann an ceol traidisiúnta chun cinn agus is minic a chuirtear áiseanna ar fáil dá leithéid.  Ceann desna féilte sin ná Scoil Cheoil an Earraigh atá á reáchtáil i mBaile an Fheirtéaraigh le tamall de bhlianta anuas.
  • Sicín Mise go Sona Sásta: D’fhoilsigh Oidhreacht Chorca Dhuibhne an dlúthdhiosca Sicín Mise go Sona Sásta sa bhliain 2014.  Tá cuid desna hamhráin is na rannta do leanaí atá ar an ndlúthdhiosca á roinnt ag Cuairteoirí Baile Tús Maith leis an aos óg agus iad i mbun a gcuid oibre i nGrúpaí Súgartha agus ag ócáidí Scléip an tSathairn le blianta beaga anuas.  Is féidir an dlúthdhiosca a cheannach ar an suíomh.