An Ealaín

  • Cuid de thraidisiún ealaíne Chorca Dhuibhne anois í Féile na Cásca, taispeántas ealaíne bliantúil a reáchtáltar d’ealaíontóirí an cheantair agus ó lasmuigh de Chorca Dhuibhne. Leanfar leis an dtaispeántas seo toisc an ardán a thugtar d’ealaíontóirí ar bheagán costais. Mealltar ealaíontóirí go Corca Dhuibhne agus filleann ealaíontóirí ar an bhfód dúchais go minic, mar shampla, Liam Ó Néill agus Tomás Ó Cíobháin. Dá mhéad taispeántaisí a bhíonn ar siúl i gCorca Dhuibhne, níl ceann ar bith chomh pobalbhunaithe le Féile na Cásca.  Deineadh 40 bliain d’Fhéile na Cásca a cheiliúradh sa bhliain 2013.

 

  • Leanfar leis na Scéimeanna Amharcealaíona insna scoileanna. Cuirtear am ar leataoibh gach aon bhliain in aon bhunscoil déag do pé togra a roghnaítear do Fhéile na Cásca. Fostaítear ealaíontóirí chun dul ag obair leis na múinteoirí agus leis na daltaí maidir leis an dtéama. Leanfar leis seo mar tá caighdeán na hoibre ag dul i bhfeabhas in aghaidh na bliana. Beidh súil leis an nasc láidir atá ag Oidhreacht Chorca Dhuibhne le healaíontóirí is le múinteoirí an cheantair a threisiú amach anseo.

 

  • Le blianta beaga anuas tá cúrsa ar Stair na hEalaíne á dhéanamh ag pobal Chorca Dhuibhne agus turasanna á dtabhairt ar na cathracha móra ealaíne san Eoraip, an Véinéis, Florence agus Barcelona, mar shampla.

Féile Ealaíne na Cásca