An Béaloideas agus an Scéalaíocht

  • Acmhainn iontach oidhreachta í an teanga bheo.  Tá an Ghaelainn i measc na dteangacha is ársa in Iarthar na hEorpa agus tá litríocht bhéil aici a théann i bhfad siar.  Dúshlán is ea é an traidisiún sin a chothú is a chur chun cinn agus an t-ábhar béaloidis a thaifead dosna glúinte atá le teacht.

  • An Togra Béaloidis i mBunscoileanna Chorca Dhuibhne: Tá Oidhreacht Chorca Dhuibhne ag obair i gcomhpháirtíocht leis an Aonad Forbartha Curaclaim i gColáiste Mhuire gan Smál, Ollscoil Luimnigh ó 1991 agus le múinteoirí bunscoile Chorca Dhuibhne chun gnéithe den insint bhéil thraidisiúnta, an scéalaíocht, rannta do leanaí is amhráin a shní le taithí oideachasúil an aosa óig. ‘Sé Roibeard Ó Cathasaigh Stiúrthóir na dtograí éagsúla. Tá  Rabhlaí Rabhlaí (rannta traidisiúnta) agus Scéilín ó Bhéilín (scéalta traidisiúnta) ar chuid desna foilseacháin ghleoite a d’éirigh as an gcomhfhiontar sin. Baineadh úsáid as Bailiúchán Béaloidis na Scol a deineadh insna triochaidí insan obair seo.
  • Togra Scéalaíochta: Níl an traidisíun scéalíochta láidir a thuilleadh agus ní cás spreagadh agus breis cabhrach a sholáthar do mhúinteoirí chun scéalaithe óga a thabhairt chun cinn.  Beidh gá le rogha scéalta oiriúnacha a aithint dos na haoisghrúpaí éagsúla agus ócáidí airneáin a eagrú.  Beidh an obair seo ag tógaint ar an obair atá déanta cheana féin le Roibeard Ó Cathasaigh ón Aonad Forbartha Curaclaim i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach. Thug scéalaithe aitheanta sa phobal cuairt ar bhunscoileanna an cheantair le linn 2011 mar chuid de thogra chun an scéalaíocht thraidisiúnta a fhorbairt san aos óg.  Tugtar deis dosna daoine sin a gcuid scéalta a chur i láthair ag Féile na nÓg sa bhfómhar agus iad ag prapáil don Oireachtas.
  • Bailiúchán na Scol: Deineadh Bailiúchán na Scol a cheiliúradh ins gach aon bhunscoil i gCorca Dhuibhne le linn 2013.  Tugadh cuireadh do leanaí na scoileanna chomh maith lena sinsir sa phobal, múinteoirí agus staraithe, cur i láthair a dhéanamh ar an mbéaloideas a bailíodh i scoileanna na tíre sna triochaidí. Tá Oidhreacht Chorca Dhuibhne an-bhuíoch do gach éinne a ghlac páirt sa togra seo.
  • Coiste Logainmneacha Chnoc Bréanainn:  Tá tacaíocht á tabhairt ag Oidhreacht Chorca Dhuibhne don ngrúpa oibre atá ag bailiú logainmneacha an chnoic agus ag du li mbun oibre ar mhapa an cheantair a chur ar fáil, chomh maith le leabhrán eolais ar na hainmneacha.
  • Féile na nÓg: Tugtar deis do scéalaithe óga Chorca Dhuibhne dul ar stáitse sa bhFómhar agus a gcuid scéalta a chur i láthair an phobail.  Spreagtar cuid dosna leanaí dul ar aghaidh go dtí comórtaisí scéalaíochta an Oireachtais.
  • Seoda:  D’fhoilsigh Oidhreacht Chorca Dhuibhne Seoda – cnuasach scéalta, amhrán, tomhasanna, ceoil agus filíochta ó Chorca Dhuibhne sa bhliain 2013.  Acmhainn luachmhar do scéalaithe óga an cheantair an foilseacháin a bhfuil scéalaithe agus amhránaithe aitheanta Chorca Dhuibhne le clos air.